Proti sobě

Tento cyklus je zaměřen na jednotlivce a individuální momenty usebrání. Zajímali mne tu hlavně moji věkoví vrstevníci, konkrétněji jakýsi konflikt mezi individualitou mladého člověka a jeho prožíváním duchovní piety (odtud i název). Jedná se o mojí diplomovou práci na FAMU.

Přejít nahoru